Τεχνική Υποστήριξη για το Πρόγραμμα EU Aid Volunteers

Καθώς οι ανθρωπιστικές ανάγκες συνεχίζουν να κλιμακώνονται, η Volonteurope συνεργάστηκε με τους οργανισμούς Alianza por la Solidaridad, GVC, Action Aid Italia, LVIA, Action Aid Ελλάς και Imago Mundi προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή του προγράμματος EU Aid Volunteers, προσφέροντας τεχνική υποστήριξη σε οργανισμούς που επιθυμούν να στείλουν εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Magyar
  • Română
  • Deutsch

Ενίσχυση του τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ένας οργανισμός τη φορά

οργανισμοί που βοηθήθηκαν

Πρόγραμμα EU Aid Volunteers

Το πρόγραμμα EU Aid Volunteers της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στηρίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και οικοδομεί τις δυνατότητες και την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές.

Ενώνοντας εθελοντές και οργανισμούς από όλο τον κόσμο, το πρόγραμμα θα προσφέρει πρακτική στήριξη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να στείλουν ή να φιλοξενήσουν εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Aid Volunteers πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, πριν τη ίδρυση κοινοπραξίας για την αποστολή εθελοντών. Αυτό γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται από όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς οι προϋποθέσεις της διαχείρισης των εθελοντών όπως αυτές έχουν οριστεί από την Επιτροπή.

Ευρωπαίοι πολίτες αξιοποιήθηκαν παγκοσμίως

πολίτες από χώρες που επλήγησαν από καταστροφές

διαδικτυακές ευκαιρίες για εθελοντισμό

Τεχνική υποστήριξη

Η Volonteurope συνεργάστηκε με τους οργανισμούς Alianza por la Solidaridad, GVC, Action Aid Italia, LVIA, Action Aid Ελλάς και Imago Mundi προκειμένου να στηρίξουν την εφαρμογή του προγράμματος EU Aid Volunteers Οι εφτά οργανισμοί συνδυάζουν τις γνώσεις τους σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης εθελοντών και συνεργάζονται σε ένα καινούριο διετές πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης. Αυτό το νέο με πρόγραμμα ‐ +CARE ‐ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2018, με στόχο να: “διευρύνει τη ευρωπαϊκή συνεργασία ανθρωπιστικών και εθελοντικών οργανισμών και να ενδυναμώσει τις δυνατότητές τους ως οργανισμοί αποστολών στα πλαίσια του προγράμματος EU Aid Volunteers”.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των εξής 3 επιμέρους στόχων: Ενίσχυση και δημιουργία εστιακών σημείων με στόχο την προώθηση του προγράμματος EUAV και της δυνατότητας απόκτησης πιστοποίησης από ευρωπαϊκούς οργανισμούς· Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν ως στόχο την πιστοποίηση· Ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών συνεργασιών και της ανάπτυξης των οργανισμών για τη βέλτιστη υλοποίηση των αποστολών και των προγραμμάτων ενδυνάμωσης
EUAV.

Το έργο αυτό θα υποστηρίζεται από μια σειρά συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων όπως είναι οι εκδηλώσεις διάδοσης σε χώρες που αποτελούν εστιακά σημεία, η διαδικτυακή εκπαίδευση και η ανάπτυξη εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών για οργανισμούς που υποβάλλονται στη διαδικασία πιστοποίησης. Μπορείτε να παρακολουθείτε την ανάπτυξη του έργου κάνοντας εγγραφή στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Volonteurope, ενώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το σχετικά υλικό μέσα από τις επιλογές που εμφανίζονται στην ενότητα “Προσφέρουμε”.

Φύλλο Πληροφοριών

Προσφέρουμε

Συνεργάτες

Δες τα τελευταία νέα

Επικοινωνήστε μαζί μας